Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents
            mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996

Test-delNYT FRA 1996 
 
I 1996 blev den sjældne Opret Kobjælde genfundet på en sydvendt skrænt i Bygholm ådal vest for Horsens. Bestanden på ca. 200 individer groede bl.a. sammen med Tyndakset Gøgeurt (billedet), Knoldet Mjødurt, Lav Tidsel og Langstakket Væselhale. Skrænterne i ådalen afgræsses og bliver generelt gødet undtagen de mest stejle partier, hvor den interessante flora findes. 
På en kratbevokset skrænt i nærheden blev ved samme lejlighed fundet en lille bestand af Jordbær-Potentil,.der er sjælden i Jylland. 
Som navnet lyder, minder Jordbær-Potentil meget om en jordbær, men den sætter dog ikke røde bær og blomstrer allerede i april-maj. Dens frugter er små nødder med et hvidt fedtlegeme i den ene ende. Fedtlegemet yndes af myrer, der indsamler frøene og dermed hjælper til plantens spredning. 
 
 
 
 
 

Tyndakset Gøgeurt vokser hist og her i den østlige del af Danmark. Foto af Jørgen Terp Laursen.